płanetnik

Płanetnik i Chmurnik

Przepowiadacze pogody, czyli Płanetnik i Chmurnik.

W okresie przemian neolitycznych, gdy ludzie osiedli w celu intensywnej uprawy roli i hodowli zwierząt, znaczenie pogody wzrosło znacznie. Przemożna chęć wykradzenia naturze jej sekretów związanych z zachowaniem klimatu pchnęła ludzi do stworzenia mentalnego narzędzia do kierowania jej zachowaniem. Władanie nad pogodą, chciano realizować przez obserwacje i mitologię. Powstali bogowie odpowiedzialni z a słońce i opady. Powstały demony kierujące chmurami i deszczem. Ruchem obłoków na niebie zarządzał Płanetnik.

płanetnik
Płanetik, Autor:EvelineaErato

Ludzie wyobrażali go sobie jako sędziwego jegomościa o siwej brodzie, przydługiej kapocie i kapeluszu z rondem jak koło najokazalszego wozu.

Znany i ceniony był w całej słowiańszczyźnie.

Źródłosłów późniejszej nazwy Płanetnik jest dość młody. Słowo pochodzi z łaciny od planeta, czyli przemieszczać lub wędrować. Starsze miana Chmurnik lub Obłocznik są już zdecydowanie słowiańskie.

Płanetnik z reguły bywał demonem sprzyjającym ludzkim poczynaniom. Przynosząc deszcz na wiosnę, dbał o zasiewy. Jednak gdy sprowadzał ciężkie chmury gradowe, uważano, iż gniewa się na kmieci i ratajów.

Każdy wiedział, że Płanetnikiem może stać się samobójca; wisielec lub topielec, lub człowiek schodzący z tego świata śmiercią gwałtowną i niespodziewaną.

Jeśli kto umiał obserwować pogodę i wyciągać z tego wnioski, mógł zyskać miano Płanetnika, a przy tym wielką estymę i awans społeczny. Zapotrzebowanie na tego typu usługi było i jest wciąż wielkie, pomimo dzisiejszego zaangażowania technologicznego i postępów nauki na tym polu.

chmurnik
Chmurnik. Źródło:Bestiariusz Słowiański

Płanetnik nie był postacią niezależną. Jego kult wyewoluował z któregoś z wielkich filarów. Bóstwa związanego z ziemią. I jako jego podwładny przejął i wykonywał część obowiązków należących do boskiego.

Ludzie w okresie kamienia gładzonego posiedli umiejętności nowych sposobów obróbki starych materiałów, usprawniających prace w polu, gospodarstwie i na łowach. Przez to przestały wystarczać im dotychczasowi, starzy bogowie. Obok bóstw chtonicznych zaczęły pojawiać się nowe osoby, o wyższych kwalifikacjach i większej specjalizacji. Płanetnik spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Inne demony słowiańskie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *