płanetnik

Płanetnik i Chmurnik

Przepowiadacze pogody, czyli Płanetnik i Chmurnik. W okresie przemian neolitycznych, gdy ludzie osiedli w celu intensywnej uprawy roli i hodowli zwierząt, znaczenie pogody wzrosło znacznie. Przemożna chęć wykradzenia naturze jej sekretów związanych z zachowaniem klimatu pchnęła ludzi do stworzenia mentalnego narzędzia do kierowania jej zachowaniem. Władanie nad pogodą, chciano realizować przez obserwacje i mitologię. Powstali bogowie […]