wilkołak

Wilkołak

Wilkołak – bestia w ludzkiej skórze. Animizm jest protoplastą wyżej zorganizowanych wierzeń. Jest założeniem pierwotnym strukturyzującym systemy przed religijne. Tłumaczył niewyjaśnione zjawiska przyrody i pozwalał utożsamiać się z nimi. Kult Wilkołaka jest zjawiskiem leżącym u podstaw kształtowania się świadomości religijnej pierwotnej wspólnoty plemiennej. Demon jest obecny w wielu europejskich kulturach. Szczególne znaczenie w wierzeniach ma […]