utopiec

Utopiec i Topielec

Demony mitologii słowiańskiej o wiele sprawniej przedostawały się przez linię obrony chrześcijańskiej cenzury. Utopiec lub Topielec jest jednym z demonów, którego postać i funkcja są rozpoznawane przez współczesnych. Straszy dorosłych i dzieci. Jest uosobieniem pradawnego tabu związanego z wodą. Etymologia słowa sięga do literackiego przejawu języków słowiańskich, mowy staro-cerkiewno-słowiańskiej. Znaleźć tam można słowa: tonąti, topiti, utapati. I […]

wilkołak

Wilkołak

Wilkołak – bestia w ludzkiej skórze. Animizm jest protoplastą wyżej zorganizowanych wierzeń. Jest założeniem pierwotnym strukturyzującym systemy przed religijne. Tłumaczył niewyjaśnione zjawiska przyrody i pozwalał utożsamiać się z nimi. Kult Wilkołaka jest zjawiskiem leżącym u podstaw kształtowania się świadomości religijnej pierwotnej wspólnoty plemiennej. Demon jest obecny w wielu europejskich kulturach. Szczególne znaczenie w wierzeniach ma […]